HIC meter

Harde gegevens voor een zachte landing

Vallen

De meeste ongelukken op speelplaatsen gebeuren doordat kinderen vallen. Vallen van een speeltoestel is daarbij een belangrijke boosdoener. Kinderen kunnen letsel oplopen, doordat zij op een (te) harde ondergrond vallen. Daarnaast kunnen zij ook vallen op een toestel of object, die te dicht bij het speeltoestel staat.

Preventie

Er zijn verschillende manieren om vallen tegen te houden, zoals een goede balustrade of reling. Ook is het belangrijk dat er, bij een mogelijke val, geen uitstekende delen aanwezig zijn. Mogelijke elementen waar kinderen op- of tegenaan kunnen vallen, dienen voldoende afgerond te zijn. Om een val te kunnen breken, moet de ondergrond rondom een toestel dempend genoeg zijn om een val op te vangen.

Head Injury Criterion (HIC)

In de Europese Norm EN 1177 zijn de eisen omtrent schokabsorberende bodemoppervlakken van speelplaatsen beschreven. De (dempende) kwaliteit van een valondergrond is moeilijk met het blote oog vast te stellen. Bij dempende producten zoals rubbertegels, gietvloeren, kunstgras etc., krijgt u bij aankoop een certificaat, waarop aangegeven staat dat het product aan de normen voldoet. Ook voor losse ondergrond zoals zand, houtsnippers en boomschors staan laagdikte en overige eisen aan het materiaal voorgeschreven. Indien er bij de aanleg aan deze normen voldaan wordt zal de valondergrond in beginsel voldoen aan de HIC-waarde. Als richtlijn voor de HIC-waarde wordt aangehouden dat deze niet hoger mag zijn dan 1000. Bij het voldoen aan deze waarde is de kans dat een kind ernstig (hersen)letsel oploopt bij het vallen op deze ondergrond zeer klein.

HIC-meting

Gedurende het gebruik van een speeltoestel en de bijbehorende ondergrond, kan de demping van de ondergrond afnemen. Losse materialen worden weggespeeld, zand verwaait, kunstgras en rubber kunnen begroeit raken met mos en algen en zo zijn er diverse factoren op te noemen waardoor de HIC-waarde afneemt en onder de gestelde grens van 1000 komt te liggen. Uiteraard is daarom ook het belangrijk om goed onderhoud te plegen aan de ondergronden. Daarnaast kan bij twijfel aan de waarde een HIC-meting worden uitgevoerd. Met de draadloze HIC-meter kan snel en eenvoudig de HIC-waarde (Head Injury Criterion) van ondergronden vast gesteld worden. Datacontrol kan deze meting voor u uitvoeren en u adviseren over eventueel te nemen maatregelen.

GDe Draadloze HIC-meter

De HIC-meter bestaat uit een speciale bal, die is voorzien van verschillende versnellingsmeters. De inspecteur laat deze bal van verschillende hoogtes vallen, waarbij de bal informatie over de val en de klap naar een device zendt. Hierop zijn de gegevens meteen leesbaar. Bij twijfel over de HIC-waarde van de ondergrond kunnen direct aanvullende metingen worden verricht.

ABS

Gebruikers van het Aantoonbaar Beheer Systeem (ABS) kunnen de HIC-metingen direct op laten nemen in het beheersysteem. Hierdoor is de meting direct gekoppeld aan de locatie en het toestel. Het is uiteraard ook mogelijk om zonder ABS de meting uit te voeren. U ontvangt dan een adviesrapport met zowel de resultaten als aanbevelingen met betrekking tot de kwaliteit van de ondergronden.

Wilt u meer informatie over de HIC-meting?

klik dan hier