ABSweb

Opslag van data

Een van de (belangrijkste) onderdelen van het Aantoonbaar Beheer Systeem (ABS)(ABS), ontwikkeld door DCTT en zusterbedrijf Speelplan, is ABSweb. ABSweb is een standalone platform waarin data van allerlei objecten kan worden opgeslagen om zodoende op een gedegen manier deze objecten te monitoren en te beheren. Op dit moment zijn er modules voor:

Maar de mogelijkheden hierin zijn oneindig. Denk bijvoorbeeld ook aan:

Beheer en Beleid

Het platform geeft toegang tot alle relevante data van uw locaties en objecten. U kunt hierbij denken aan algemene productinformatie, locatie, financiële informatie, certificaten, technische tekeningen, aanschaf- en vervangjaren. Maar ook logboeken met daarin inspecties en overige productgeschiedenis. Daarnaast biedt ABS waardevolle inzichten voor beheer- en beleidsbeslissingen. Zo kan met één druk op de knop een meerjarenbegroting worden weergegeven. De data uit ABSweb kan eenvoudig gekoppeld worden aan andere tools zoals digitale kaarten.

Zelfstandig

Doordat het systeem zelfstandig op internet draait kan deze databank te allen tijde en op elke plek in de wereld waar internet aanwezig is worden geraadpleegd. Zeker in een tijd waarin we steeds meer thuiswerken kan dit enorm belangrijk zijn. ABSweb draait niet onder integrale beheersystemen zoals bijvoorbeeld Obsurv of GBI. Dit betekent dat u niet afhankelijk bent van deze integrale systemen. Hierdoor zal het weinig tot niet voorkomen dat er bugs (knelpunten/fouten) in het systeem ontstaan.

Koppeling met integrale beheersystemen

Omdat wij ons heel goed beseffen dat een aantal van onze opdrachtgevers wel in een integrale omgeving werken, bestaat er voor bijna alle integrale systemen een koppeling met ABS. Bij een aantal systemen, waaronder GBI en GeoVisia kan zelfs een automatische koppeling tot stand worden gebracht. Dit houdt in dat er een automatische update en overdacht van gegevens plaats vindt van ABS naar het integrale systeem. Mocht u willen weten of het door uw gebruikte systeem hier geschikt voor is dan vragen wij u contact met ons opnemen.

ABSapp

Om alle objecten te kunnen identificeren bestaan er diverse mogelijkheden. De meest gebruikte is de offline ABSapp. Deze app is gekoppeld aan ABSweb. Zodra u inlogt op deze app krijgt u de (meeste) objectgegevens vanuit het web te zien. Deze objecten kunt u met behulp van deze app inspecteren, controleren, repareren en vervolgens deze acties ook registreren. Lees hier meer over de ABSapp.

QR-code en transponders

Overige mogelijkheden om objecten te identificeren zijn transponders en QR-codes. Transponders zijn microchips, welke in of op een object geplaatst worden. In deze chips wordt de data opgeslagen en deze data kan vervolgens met een handheld computer worden uitgelezen en bewerkt. Door de handheld aan een PC te koppelen wordt de data naar het ABSweb geëxporteerd. Lees hier meer over de transponders

De QR-code is een unieke code welke op het object wordt bevestigd. Deze code kan worden uitgelezen met de ABSapp en vervolgens kunnen, middels de app, de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals hierboven beschreven. Lees hier meer over de QR-code.

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van ABS binnen uw organisatie?

Klik hier