ABSapp

Aantoonbaar Beheer Systeem (ABS)

ABS is een multifunctioneel aantoonbaar beheersysteem voor objecten die men graag wil registreren, monitoren en beheren. DataControl levert op dit moment modules voor:

ABS geeft een veilige toegang tot alle relevante data van locaties en objecten. Het geeft inzicht in beheertaken en urgenties en geeft de mogelijkheid om rapportages en meerjarenbegrotingen uit te draaien. Dat is handig voor beheer en waardevol voor het opstellen van beleid- en uitvoeringsplannen. Lees hier meer over ABSweb

ABSapp

Naast ABSweb bestaat de ABSapp. De app kan via internet in verbinding gebracht worden met ABSweb waardoor alle activiteiten die zijn uitgevoerd op de app gesynchroniseerd kunnen worden met ABSweb. Tevens kan een groot gedeelte van de data vanuit ABSweb overgedragen worden naar de app. Met behulp van deze app kunt u:

Lokaliseren

Heeft u een nieuw object en wilt u deze lokaliseren? Dan kunt u met de ABSapp dit object GPS-coördinaten meegeven. Dit werkt heel eenvoudig. U gaat met uw device (smartphone of tablet) zo dicht mogelijk bij het object staan en vraagt om verbinding met de satelliet. Binnen afzienbare tijd zullen de coördinaten in beeld komen en kunt u deze opslaan. Dit kan bij toestellen, zoals bijvoorbeeld speeltoestellen in de openbare ruimte maar ook bij vlakken zoals ondergronden van speeltoestellen. Bij vlakken worden dan de hoekpunten ingemeten en opgeslagen. Bij objecten welke regelmatig verplaatst worden, wordt vaak gebruikt gemaakt van QR-codes of transponders. Deze krijgen dus geen vaste GPS-positie.

Registreren

U kunt op de app ook data van de objecten registreren. Moet er bijvoorbeeld een nieuw sporttoestel in het systeem worden aangemaakt dan kunnen bepaalde gegevens dus al in het veld worden ingevoerd, zoals serienummers, valhoogtes, fabrikant enz. Hierbij kunnen ook foto’s worden toegevoegd.

Fotograferen

Bij nieuwe objecten, schades, reparaties of vervangingen zijn vaak foto’s gewenst. In ABSapp zit een foto-app. Hiermee voorkomen we dat er met de standaard camera-app van een device foto’s gemaakt moeten worden en deze vervolgens op een of andere manier in ABS geplaatst moeten worden. Een foto genomen met ABSapp staat, uiteraard na uw goedkeuring, ook direct in het systeem. Dit geldt ook voor foto’s bij inspectierapportages. Bij elke actie kunnen meerdere foto’s gemaakt worden. /p>

Inspecteren/controleren

Dit is een van de grote voordelen van de ABSapp. Tijdens het inspecteren van objecten kan de inspecteur gebruik maken van pull-down menu’s. Voor alle modulus zijn op maat gemaakte pull-down menu’s gemaakt. Immers, bij de inspectie van bruggen moet op andere zaken gelet worden dan bij speeltoestellen of bomen. Door onze eigen jarenlange inspectie-ervaringen bij o.a. het spelen zijn de menu’s steeds efficiënter gemaakt. Hierdoor hoeven inspecteurs bijna geen eigen teksten meer in te voeren. Dit scheelt enorm veel tijd en dus geld. Bij modules waar wij geen inspectie-ervaring hebben worden de menu’s in overleg met de opdrachtgever samengesteld. Na de inspectie wordt de app met het web gesynchroniseerd en komt de rapportage dus automatisch in ABSweb te staan. .

Repareren

Eventuele reparaties en vervangingen kunnen in de app worden gemeld en openstaande opmerkingen/verbeterpunten van inspecteurs kunnen worden afgemeld. Ook dit komt na synchronisatie in ABSweb te staan en is dus door beheerders op de voet te volgen. De geschiedenis blijft overigens in het web staan dus er wordt ook direct een logboek opgebouwd.

Beheren

Door de eenvoud van ABSapp is het nagenoeg voor elke medewerker mogelijk om met deze app te werken. Hierdoor kunnen tussentijdse (vaak visuele) inspecties en controles snel worden uitgevoerd en opgeslagen. Door vaker objecten in de openbare ruimte te inspecteren zullen schade en vandalisme gevallen vaak eerder inzichtelijk worden en ook eerder herstelt kunnen worden. Door uitwisseling van foto’s en rapportage van buiten naar binnen (van de App naar het Web) kunnen ook vaak direct de juiste onderdelen besteld worden. Dit geeft dus een enorme impuls aan effectief en efficiënt beheer.

Synchroniseren

Zoals u heeft kunnen lezen kunnen ABSweb en ABSapp met elkaar gesynchroniseerd worden. Nieuwe informatie in ABSweb komt op deze manier op ABSapp en rapportages, nieuwe opmerkingen, foto’s en alle overige acties stromen op deze manier ABSweb in. En dit allemaal zonder fysieke koppelingen zoals kabels of apparaten die bij elkaar in de buurt moeten liggen om met elkaar te communiceren. Uiteraard gebeurt dit allemaal op een uiterst betrouwbare manier.

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van ABS binnen uw organisatie?

Klik hier