Aantoonbaar Beheersysteem (ABS)

ABS

Speelplekken, maar ook verkeersborden; bomen; sporttoestellen en afvalbakken, kunnen op deze wijze eenvoudig worden opgenomen in een overzichtelijk systeem. Een robuuste veldcomputer, maar tegenwoordig ook een smartphone, is hierbij een onmisbaar instrument om gegevens direct op locatie in het systeem te kunnen invoeren. ABS biedt de mogelijkheid om objectgegevens op een eenvoudige manier te registeren, te bewerken en inzichtelijk te maken. Dit kan zowel in het offline-systeem ABSapp als via het online platform ABSweb.

Aantoonbaar Beheer Systeem

Alles in één systeem

ABSweb is een multifunctioneel online beheersysteem voor onder andere speel- en sporttoestellen. De online omgeving geeft veilig toegang tot alle relevante data van locaties en objecten. ABSweb geeft inzicht in beheertaken en urgenties en geeft de mogelijkheid om rapportages en meerjarenbegrotingen uit te draaien. Dat is handig voor beheer en waardevol voor het opstellen van beleid en uitvoeringsplannen.

Handig via de ABS-app

Aan de hand van deze app kunnen inspecties en onderhoudsrondes eenvoudig en efficiënt worden uitgevoerd en geregistreerd. Alles wat tijdens werkzaamheden buiten wordt geregistreerd is meteen beschikbaar via de online database.

Tools voor onderzoek en participatie

Ter beoordeling van de speelruimte voor beleids- en uitvoeringstrajecten is de Quickscan Speelruimte ontwikkeld. Hiermee worden locaties beoordeeld op basis van relevante criteria m.b.t. beleid en uitvoering (anders dan enkel technisch via inspectie); bijvoorbeeld ligging, speelwaarde, klimaat, betrokkenheid. De resultaten van de Quickscan kunnen eenvoudig worden uitgedraaid als Fotoboek of worden weergegeven in een Digitale Kaart. Deze tools zijn bij uitstek geschikt voor communicatie en participatie.

ABSweb voor bomen, straatmeubilair, kunst en meer

In ABSweb kunnen allerlei objecten worden beheerd. Inmiddels zijn hiervoor verschillende modules ontwikkeld. Klik hier om naar de verschillende modules te gaan.

Achtergrond en ontwikkeling

Veel beheersystemen voor de openbare ruimte zijn niet of te weinig toegespitst op de specifieke eisen die aan speelruimte en bijbehorende inrichting worden gesteld. Omdat een kwalitatief en handzaam beheersysteem ontbrak hebben Speelplan en DCTT ABSweb ontwikkeld. Het is ontwikkeld vanuit de gebruiker; in samenwerking met inspecteurs en beheerders. Inmiddels is ABSweb ruim 5 jaar online en hebben we veel tevreden klanten die ons voorzien van goede feedback. Zo blijven we ons systeem verder ontwikkelen en samenwerken aan beter beheer van de openbare ruimte.