Betrouwbare data is de basis voor goed functionerende openbare ruimte. Slimme toepassingen voor de openbare ruimte nemen een vlucht. Maar uiteindelijk valt of staat alles met juiste registratie en een adequaat beheer. Maar hoe kom je aan de data die nog niet bekend is. Ga naar buiten!

De waarheid ligt op straat: Veldwerk als basis voor betrouwbare data

 

Betrouwbare data is de basis voor goed functionerende openbare ruimte. Slimme toepassingen voor de openbare ruimte nemen een vlucht. Maar uiteindelijk valt of staat alles met juiste registratie en een adequaat beheer. Maar hoe kom je aan de data die nog niet bekend is. Ga naar buiten!

Ga kijken, dan zal het blijken
Bomen, prullenbakken, speeltoestellen, groenvakken en veel meer. In het beheersysteem kun je meestal basisinformatie vinden over objecten; jaar van aanleg, soort/materiaal, technische specificaties en dergelijke. Maar om de juiste afwegingen te maken voor het beheer heb je informatie nodig over de huidige staat. Regelmatige inspecties zijn dan belangrijk om in deze informatie, en daarmee de veiligheid van de openbare ruimte, te voorzien. 

Maar ook als objecten of oppervlakten nog geïnventariseerd moeten worden is veldwerk belangrijk. Want al is Google Maps nog zo snel, veldwerk achterhaalt het wel. Vanaf satelliet kun je nu eenmaal niet goed zien op welk perceel de bomen staan, hoeveel vierkante meter verharding er echt is en waar de banken en prullenbakken te vinden zijn. Een buitenblik is dan vele malen nauwkeuriger en veel zaken hoef je maar een keer te bepalen en daarna is het een kwestie van goed bijhouden. 

Eenvoudig registreren
Of je nu gaat inspecteren of inmeten, een comfortabele (vouw)fiets is bij veldwerk je beste vriend. Want dat gaat vaak vele malen sneller dan lopen en met de auto. Maar hoe registreer je nu alle gegevens? Met pen en papier is niet de manier. Data Control heeft een gebruiksvriendelijke ABS APP ontwikkeld voor goede registratie van objecten en oppervlakten. Zo kan je ter plaatse meteen de juiste gegevens registreren en foto's maken. ABS kan worden gekoppeld aan verschillende beheersystemen. En met succes, want ABS-web draait inmiddels bij 120 gemeenten en veel andere organisaties. 

Dus kruip achter je pc vandaan en trek je stoute schoenen aan. De waarheid ligt op straat.