Al sinds 2013 werkt de gemeente Meppel met ABS. Destijds is men begonnen met de speelvoorzieningen.

ABS Sport middels QR-code in de gemeente Meppel

ABS Spelen

Al sinds 2013 werkt de gemeente Meppel met ABS. Destijds is men begonnen met de speelvoorzieningen. Alle data is opgeslagen in de online database (ABSweb) en de inspecteurs inspecteren met de ABSapp. Inspecteurs en beheerders zijn uitermate tevreden over het gebruik.

ABS Sport

O.a. de goede ervaringen van deze gebruikers hebben er voor gezorgd dat ook de afdeling sportzaken van de gemeente ervoor gekozen heeft om ABS in te zetten bij de inspectie, registratie en opslag van de data van alle sport- en turntoestellen binnen de gemeente.

Bij de speelvoorzieningen wordt gewerkt met GPS-posities van toestellen (en ondergronden). Deze objecten hebben een vaste positie dus dit is zeer praktisch en nauwkeurig. Bij sport- en turntoestellen is dit lastig omdat de toestellen geen vaste positie hebben. Hier wordt mee gesleept en geschoven en soms zelfs van locaties gewisseld. Denk bijvoorbeeld aan sportdagen e.d. Bij deze (mobiele) toestellen wordt gewerkt met een QR-code. Elk object krijgt een unieke QR-code welke door de inspectie-app is uit te lezen. Vervolgens worden alle gegevens van het toestel weergegeven en kan de inspecteur zijn/haar werkzaamheden verrichten. Tenslotte worden de werkzaamheden opgeslagen in de app en overgezet naar het web.

Veiligheidsinspectie

Naast het gebruik van ABS mag DCTT ook de jaarlijkse veiligheidsinspecties voor de sport- en turntoestellen binnen de gemeente Meppel verzorgen. Tijdens deze inspectie worden alle toestellen gecontroleerd op gebreken. Mochten er gebreken worden geconstateerd dan worden deze opgeslagen in ABS. Vanuit ABSweb kan de gemeente dan werkbonnen voor een aannemer of leverancier maken en worden eventuele reparaties en /of vervangingen ook weer in ABS gemeld en opgeslagen.

Inspecteren, constateren en registreren = aantoonbaar beheer = ABS

Door de toestellen te inspecteren, gebreken te constateren en alle werkzaamheden te registreren in ABS zorgt de gemeente Meppel ervoor dat er aantoonbaar beheer wordt gepleegd. Mocht het ooit nodig zijn dan kan de beheerder middels 1 druk op de knop laten zien hoe er op de toestellen wordt gepast. En dat is de eenvoud en kracht van ABS.

Voor meer informatie:

Klik hier