Gallerij Gratis demo
logo DCTT.
036-5236125 Demo

Speeltoestellen en -ondergronden

Zorg voor veilig spelen vraagt om een goede controle en planmatig onderhoud van speeltoestellen en speelplekken. Het Aantoonbaar Beheersysteem (ABS) helpt u daarbij. ABS bespaart geld, ergernis en tijd, en biedt waardevolle inzichten die u helpen bij het nemen van beheer- en beleidsbeslissingen. Met ABS is uw data up-to-date en zijn inspecties en onderhoudsacties volledig aantoonbaar.

Demo aanvragen
Benieuwd hoe de ABS werkt?
Krijg direct toegang tot ABS web. Toegang vragen

Beheer van speeltoestellen

Speeltoestellen in de openbare ruimte moeten veilig zijn. Niet alleen omdat u als beheerder graag wilt dat kinderen veilig kunnen spelen, maar ook omdat dit is vastgelegd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Om te voldoen aan de richtlijnen moeten regelmatige controle- en onderhoudsrondes uitgevoerd worden. Daarnaast dienen alle gegevens over inspecties en onderhoud vastgelegd worden, bij voorkeur in een geautomatiseerd bestand.

De mogelijkheden van ABS

ABS maakt het u gemakkelijk om aan deze eisen te voldoen. Alle speelobjecten en locaties worden opgenomen in de dataset, al dan niet voorzien van locatieco√∂rdinaten. Bij toepassing van de transponder in het speeltoestel is het mogelijk om door het object te scannen alle relevante data (basis-, locatie-, en onderhoudsgegevens) direct op het scherm van de robuuste handheld te tonen. Uiteraard is deze informatie ook door middel van de ABSapp oproepbaar op een tablet of smartphone. Actuele inspectiegegevens worden direct vastgelegd. De gebruiker wordt met een eenvoudig stappenplan door de benodigde handelingen voor de inspectie of onderhoudscontrole geleid. 

Met de data in ABS kunnen waardevolle overzichten gegenereerd worden die als basis dienen voor begrotingen, beheer en beleidsplannen met betrekking tot speelruimte.

Niets missen van DCTT? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden