Speeltoestellen en -ondergronden

Beheer van speeltoestellen

Speeltoestellen in de openbare ruimte moeten veilig zijn. Niet alleen omdat u als beheerder graag wilt dat kinderen veilig kunnen spelen, maar ook omdat dit is vastgelegd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Om te voldoen aan de richtlijnen moeten regelmatige controle- en onderhoudsrondes uitgevoerd worden. Daarnaast dienen alle gegevens over inspecties en onderhoud vastgelegd worden, bij voorkeur in een geautomatiseerd bestand.

De mogelijkheden van ABS

ABS maakt het u gemakkelijk om aan deze eisen te voldoen. Alle speelobjecten en locaties worden opgenomen in de dataset, al dan niet voorzien van locatiecoördinaten. Bij toepassing van een QR-/Barcode of Transponder op/in het speeltoestel is het mogelijk, doormiddel van te scannen, alle relevante data (basis-, locatie-, en onderhoudsgegevens) direct op het scherm te tonen in ABSapp. Actuele inspectiegegevens worden direct vastgelegd. De gebruiker wordt met een eenvoudig stappenplan door de benodigde handelingen voor de inspectie of onderhoudscontrole geleid. 

Met de data in ABS kunnen waardevolle overzichten gegenereerd worden die als basis dienen voor begrotingen, beheer en beleidsplannen met betrekking tot speelruimte.