logo DCTT.
036-5236125 Demo

Civieltechnische kunstwerken

Het is belangrijk om bruggen, tunnels en viaducten goed te beheren, omdat in het gebruik ervan grote risico’s kunnen ontstaan. Het Aantoonbaar Beheer Systeem (ABS) helpt u bij deze beheertaak. ABS bespaart geld, ergernis en tijd. Met ABS is uw data up-to-date en zijn controles en onderhoudsacties volledig aantoonbaar.

Beheer toegespitst op vakgebied

Als eigenaar van bruggen en viaducten, ook wel civieltechnische kunstwerken genoemd, heeft de gemeente volgens de Woningwet de plicht te zorgen dat zijn bouwwerken voldoen aan het Bouwbesluit. Hiertoe is het wenselijk dat de eigenaar risicovolle eigenschappen (digitaal) archiveert, regelmatig onderhoud pleegt en aantoonbare, regelmatige en systematische controles uitvoert met een risico-gericht karakter. De controle en onderhoudsgegevens dienen daarnaast te worden vastgelegd. Bij voorkeur in een geautomatiseerd bestand.

Met ABS worden alle objecten geïdentificeerd door middel van een codering, een transponder (chip) of met GPS ingemeten x- en y-coördinaten. De objecten worden opgenomen in ABSweb waarna inspectie- of beheergegevens direct en op locatie geraadpleegd en aangepast kunnen worden. De gebruiker wordt via ABS of de ABSapp (voor smartphones) door de benodigde handelingen geleid. ABS volgt hierbij de inspectiesystematiek van ‘het inspectiehuis' van Rijkswaterstaat waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen schouwen, toestandinspecties en instandhoudingsinspecties.

Met de data in ABS kunnen vervolgens waardevolle overzichten gegenereerd worden die als basis kunnen dienen voor begrotingen, beheer- of beleidsplannen met betrekking tot civiel werk.

Niets missen van DCTT? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden